ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ
Продукти


Новини
Нова пречиствателна станция
Фирма "ЕРМАКС" ООД разработи нова пречиствателна станция за пречистване на битово-фекални води.
...  
 
          дата: 2017-05-06 Още
Информация
 
  Photovoltaik – Какво е това? 
 
Това е въпросът, който най-често ни се задава.И най-простото обяснение:
  Производство на електрически ток през слънчева енергия.
  Как функционира тази система? 
Изключително тънки слоеве силиций се полагат върху стъкло или фолио.При попадане на светлината върху тях те произвеждат напрежение.Колкото повече слоя силиций се положат върху единица площ, толкова по-голяма е производителността на същата площ.Площта, върху която са разположени силициевите клетки, се нарича слънчев панел. 
Съществуват соларни панели с различни размери – от най-малкия по площ панел за соларни градински помпи до огромния по площ панел с няколко квадратни метра.Най-често се употребяват следните панели: 
  • рамкови панели
  • безрамкови панели, т.нар.ламинати
  • фолиа ( листове )
Колко дълго време соларните клетки запазват оптимална производителност? В института Фрауенхоф във Фрайбург бе установено, че при панели, които са 10 години в експлоатация, няма спад на мощността.След 20 години употреба панелите са все още в границите на допустимите отклонения ( напр. ± 5% ). 
Какви разходи предизвиква текущата експлоатация? 
Тук трябва да се калкулират max . 1% от общата инвестиция. 
Какви приложения съществуват? 
Photovoltaik се прилага основно по два начина: 
  • Паралелни с мрежата съоражения
Това е най-често използваната форма.Тук добитата енергия директно се подава в мрежата за електроснабдяване.Допълнително трябва да бъде монтиран електромер.
  • Независими от мрежата съоражения ( островни съоражения )
Тези съоражения се употребяват главно в малки извънградски семейни градини, планински хижи, пчелини и т.н.Тук произведеното напрежение директно се използва или се преобразува с инвертор в 230 V – променливо напрежение.  
 
От силиция до готовия панел: 
СИЛИЦИЙ  
 
Силицият е главната съставна част на соларната клетка и се добива при топенето на пясък, който е в неограничени количества - това е елементът, който е вторият най-често срещан по земята.Монокристалният силиций се изтегля при топенето.  
Кристалната структура на ядрото е хомогенна, което проличава от равномерното външно оцветяване.Поликристалният силиций има структура, в която, ако се вгледате, много кристали растят един до друг.Различават се поликристални клетки с видими граници на кристала, възниква т.нар.ефект на метално укрепване. 
 
Соларни интегралниструктури върху полупроводникова пластина (WAFER)  
 
От силиция до готовия панел:
 
 
СОЛАРНИ КЛЕТКИ  
    
 
 
 
Соларната клетка е основният елемент за производство на соларни панели. Чрез светлинното поглъщане в клетката се освобождават положителни и отрицателни носители на заряди, протича ел.ток (постоянен ток). КПД (съотношението между усвоена и вложена енергия) на соларна клетка от поликристален силиций в лабораторни условия е около 24%, в производствени условия се постигат 14-20%. Монокристалната клетка постига в лабораторни условия около 24% КПД, в производствени условия се постигат 14-17%. 
 
СОЛАРНИ ПАНЕЛИ 
    
Соларните клетки се сглобяват в по-големи единици – соларни панели, поставени в рамка и капсуловани за устойчивост към атмосферните условия.  
Соларните ел.панели са крайният продукт, готов за производство на ел.ток и подаването му в ел.мрежа, съответно директно захранване на потребители.  
 
 
Галерия
 
 
За нас | Новини | Информация | Контакти
Copyright © “ ЕРМАКС ” ООД. Всички права запазени. Реализация www.web-designbg.com