ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ
Продукти


Новини
Нова пречиствателна станция
Фирма "ЕРМАКС" ООД разработи нова пречиствателна станция за пречистване на битово-фекални води.
...  
 
          дата: 2017-05-06 Още
Продукти


кликни за голям размер
Флотатор  
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Флотатора е предназначен за отделяне на мазнини, петролни продукти, неразтворени фини дисперсни частици и други леки плаващи или разтворени компоненти от технологично замърсени води.

ИЗПОЛЗВАНЕ

Използват се за пречистване на отпъдъчните води от мандри, кланици, месопреработващи предприятия, сладкаски цефове и фабрики, предприятия за производство на олио, предприятия преработващи петролни продукти и др.

ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА

Замърсената водата постъпва във флотатора напорно като предварително преминава през тръбен смесител (серпентина),където се извършва дозирането с коагулант и флокулант. Количеството на коагуланта и флокуланта се определят от технолог според вида на производството. Към смесителя е монтиран датчик за рН, който автоматично контрилира процеса (Контролер – анализатор за pH). На входа на микрофлотатира водата се смесва с въздух (кислород), подаван от компресор. Сместа се хомогенизира с кислорода до степен на създаване на микроскопични мехурчета, които от своя страна отвеждат леките частици и мазнини към повърхността. Там те се прихващат от верижен лопатков транспортьор и се отвеждат в контейнер за мазнини.
Наклонът на дъното и ламелите, монтирани в корпуса на флотатора, допринасят за бързо утаяване на тежките частици. Отделените на дъното във вид на утайка частици от неразтворени вещества се отделят в контейнер посредством ръчен кран или ел. задвижка, веднъж на ден, и се транспортират към резервоара за ИАУ.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Обем на съоръжението – зависи от количеството на преработваните води и типа производство. Варират от 3 м3 до 50 м3;
• Времепрестой – 15 ÷ 20мин. Зависи от степента на замърсеност на водите;
• Отделени мазнини – 5÷20 л/ден с влажност 85–90%. Събират се в контейнер за мазнини и могат да се оползотворяват като храна за животни или за производство на биодизел;
• Остатъчно съдържание на мазнини – 30мг/л;
• Пречиствателен ефект по отношение на мазнини – 90%;
• Пречиствателен ефект по БПК5 – 40% ÷ 50% ;
• Количество отделена утайка – 0,5 ÷ 1,5 м3/ден.
 
 
технически характеристики /.pdf/
Галерия
 
 
За нас | Новини | Информация | Контакти
Copyright © “ ЕРМАКС ” ООД. Всички права запазени. Реализация www.web-designbg.com