ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ
Продукти


Новини
Нова пречиствателна станция
Фирма "ЕРМАКС" ООД разработи нова пречиствателна станция за пречистване на битово-фекални води.
...  
 
          дата: 2017-05-06 Още
Продукти


кликни за голям размер
Септични резервоари за еднофамилни къщи и други обекти  
 
Септичните резервоари се инсталират в райони, в които няма изградена централна канализация. Те са предназначени да обслужват еднофамилни къщи, вили, хижи, малки хотели, малки цехове и други публични обекти. Особено са подходящи за обекти, които не се обитават целогодишно или се експлоатират сезонно. Септичните резервоари са вид локални пречиствателни станции за битово-фекални отпадъчни води с безкислородно бактериално преработване. Те имат сравнително ниска себестойност и незначителни експлоатационни разходи. За тяхната работа не е необходима електроенергия.
Основното съоръжение е полипропиленов резервоар (септичен съд), който е разделен с прегради на отделни секции. На изхода има въглероден филтър за пречистване на отпадъчните води. По време на преминаване през септичния съд, отпадъчните води се подлагат на следните технологични процеси: утаяване (седиментация) на лесно потъващите фракции; гравитационна флотация на плуващите замърсявания, идващи основно от кухнята; биологично третиране на отпадъчните води с бактерии; филтриране на пречистваната вода през специален въглероден филтър.

 
 
Галерия
 
 
За нас | Новини | Информация | Контакти
Copyright © “ ЕРМАКС ” ООД. Всички права запазени. Реализация www.web-designbg.com