Биологичен препарат за почистване на септични ями

Биологичен препарат за почистване на септични ями


ОПИСАНИЕ

Този препарат е прахообразен, съставен е от микроорганизми, ензими и хранителни компоненти, които разграждат и усвояват отлаганията от мазнини, нишесте, тоалетна хартия, детергенти и други, както и органични отпадъци от тоалетни. Този продукт е специално предназначен за септични ями, канализация на ресторанти, столове и санитарни системи.


ОПРЕДИМСТВА:

  • Регулярно добавяне на този продукт в тоалетните и отходната канализация гарантира, че тръбите ще са постоянно чисти!
  • Възстановява нормалната работа на септичната яма.
  • Намалява пяната на повърността с над 75% и утайката на дъното с над 60%.
  • Ефективно разграждане на тоалетната хартия в ямата: над 18% от тоалетната хартия се разгражда за 48 часа под действието на продукта.
  • Природен, екологично чист продукт, без никакво съдържание на сода или киселини.