ХИБРИДНА ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА

ХИБРИДНА ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА


ПРИЛОЖЕНИЕ

Хибридната фотоволтаична система намира приложение и се инсталира на същите обекти както автономната (островна) система. Тя е комбинация от автономна фотоволтаична система и допълнителен външен източник на ел.енергия – дизелов или бензинов генератор, вятърен генератор или да работи в синхрон с електропреносната мрежа.


ОПИСАНИЕ

По структура и оборудване тази система е много сходна с островната фотоволтаична система. Компонентите са същите с изкючение на външните източници на ел. енергия. Тези допълнителни източници правят системата много по-надеждна и гарантират непрекъснато електрозахранване на обекта. Компонентите, от които е изградена, са:

 • Фотоволтаични панели
 • Метална конструкция
 • Табло с предпазители
 • Соларен контролер
 • Акумулаторен блок
 • Инвертор
 • Разпределително табло
 • Генератор или външна мрежа
 • Хибридните системи могат да бъдат проектирани с различни мощности и напрежение. Тези системи са много гъвкави и винаги могат да бъдат надграждани. Позволяват да се монтират на всякакъв вид покриви и носещи конструкции.

  Оразмеряването на такава система, също кокто при автономната система, зависи от доста фактори. За да бъде правилно изчислена и оразмерена една хибридна автономна система е необходимо да се знае: местоположението на системата, сезонно или целогодишно ще се използва системата, броя на електроуредите, мощността на всеки един електроуред, приблизителното колко часа на ден ще работи всеки един от уредите.

  Външните източници за енергия на тези системи са снабдени с автоматичен старт/стоп. За разлика от автономнити системи, ако в даден момент хибридната система не може да осигури необходимото количество електроенергия, поради липса на сленце, тогава чрез автоматичен старт се включва резервният източник на захранване – мрежа или агрегат. Когато количеството на слънчевото греене е достатъчно, тогава чрез автоматичния стоп системата изключва външния източник на захранване и използва само енергията произведена от слънцето. Това прави системите напълно автоматизирани.