с. Кадиево, пречиствателна станция BIO – 6

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО-6, с. Кадиево, гр. Пловдив.