с. Слана бара, пречиствателна станция БИО-25

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО-25, с. Слана бара, обл. Видин.