с. Хрищени, пречиствателна станция БИО-20

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО-20, с. Хрищени, обл. Стара Загора.