язовир Доспат, пречиствателна станция ПРЕМИУМ ПРО-49

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция ПРЕМИУМ ПРО-49, язовир Доспат, гр. Доспат.