с. Дреново, пречиствателна станция БИО-6

Доставка на пречиствателна станция БИО-6, с. Дреново, общ. Костинброд.