с. Марково пречиствателна станция БИО-10

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО-10 с. Марково, гр. Пловдив.