АВТОНОМНА /ОСТРОВНА/ ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА

АВТОНОМНА /ОСТРОВНА/ ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА


ПРИЛОЖЕНИЕ

Автономните фотоволтаични системи се инсталират на обекти, които не са свързани с електропреносната мрежа. Такива системи могат да се монтират на вили, хижи, язовири, обекти за охрана, понтони, телекомуникационни станции, ферми, градини, паркове и др.


ОПИСАНИЕ

Автономната фотоволтаична система се състои от следните основни компоненти:

  • Фотоволтаични панели
  • Метална конструкция
  • Табло с предпазители
  • Соларен контролер
  • Акумулаторен блок
  • Инвертор
  • Този тип системи предлагат широка гама от възможности за изграждане. Могат да се монтират върху покриви (плоски или наклонени), на перголи, на фасади на сгради, на метални или дълвени конструкции върху земя, на каравани, на лодки, на плаващи понтони и др. Те могат да бъдат проектирани с различни мощности и напрежение. Автономните системи са много гъвкави и винаги могат да бъдат надграждани.

    Оразмеряването на такава система не е елементарен процес и зависи от редица фактори. За да бъде правилно изчислена и оразмерена една автономна островна система е необходима следната информация: сезонно или целогодишно ще се използва системата, броя на електроуредите, мощността на всеки един електроуред, приблизителното колко часа на ден ще работи всеки един от уредите.