СОЛАРНА ПОМПА

Нарича се соларна, защото се захранва с електричество, произведено от слънчева енергия чрез фотоволтаични модули. При монтажа, между соларните панели и помпата, се монтира специално разработен МРРТ контролер, който гарантира оптимална работа на помпата при всякакви времеви условия. Правилната  комбинацията между фотоволтаичните модули, контролера и соларната помпа ;гарантира една напълно самостоятелна и надеждна система за добив на вода.

Към комплекта на соларната помпа са включени и сензори, които следят за нивото на водата в сондажа. Те допълнително защитават соларната помпа и спомагат за правилното и функциониране.

Системата е много опростена и се състои от следните компоненти:

  • Фотоволтаични панел
  • Кабели
  • МРРТ контролер
  • Соларна помпа

    Добитата от соларната помпа вода може да бъде съхранявана в резервоар, от който да бъде използвана по всяко време на денонощието за различни нужди – за поливане, поене на животни, за рециркулационни системи при отглеждане на риба и др. Съхранената в резервоара вода може да се използва и през нащта, когато слънцето залезе и помпата престане да работи.

    За да предложим подходящата за вашите изисквания соларна помпа са ни необходими: дълбочина на сондажа, дебит на час и необходим напор.

ПРЕДИМСТВА:

  • Бърз и лесен монтаж
  • Независима от електричеството
  • Намалени разходи за добиване на вода
  • Подходяща за използване в отдалечени райони
  • Опростена система, гарантираща висока ефективност