с. Черни връх, пречиствателна станция БИО-12

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО-12, с. Черни връх, гр. Бургас.