гр. Хасково, пречиствателна станция БИО-15

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО-15, гр. Хасково.