язовир Доспат, пречиствателна станция БИО-100

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО-100, язовир Доспат, гр. Доспат.