гр. Пловдив, пречиствателна станция БИО-6

Доставка и монтаж на пречиствателна станция БИО-6, гр. Пловдив.