с. Голема Раковица, пречиствателна станция BIO – 6 + резервоар за вода

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО-6 + резервоар за вода, с. Голема Раковица, гр. София.