с. Белащица, пречиствателна станция BIO – 6 + дренажен резервоар

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО-6 + дренажен резервоар, с. Белащица, гр. Пловдив.