с. Гурмазово, пречиствателна станция BIO – 6

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО-6, с. Гурмазово, общ. Божурище.