с. Брестник, пречиствателна станция БИО-6N

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО-6N, с. Брестник, гр. Пловдив.