с. Гълъбово, пречиствателна станция BIO – 6N

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО-6N, с. Гълъбово, гр. Пловдив.