с. Ябълково, пречиствателна станция БИО – 20 + резервоар за пречистена вода

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО-20 + резервоар за пречистена вода, с. Ябълково, общ. Димитровград.