гр. София, пречиствателна станция БИО-12

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО-12, гр. София.