с. Долни Раковец, пречиствателна станция БИО – 4 + резервоар с помпа за пречистена вода

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО-4 + резервоар с помпа за пречистена вода, с. Долни Раковец, общ. Радомир.