с. Смочево, пречиствателна станция БИО – 6

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО-6, с. Смочево, обл. Кюстендил.