гр. Черноморец, пречиствателна станция SBR-20

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция SBR-20, гр. Черноморец.