с. Каравелово, пречиствателна станция БИО-16

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО-16, с. Каравелово, общ. Карлово.