с. Изгрев, пречиствателна станция ПРЕМИУМ ПРО-6

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция с MBBR технология - ПРЕМИУМ ПРО-6, с. Изгрев, обл. Варна.