гр. Варна, пречиствателна станция ПРЕМИУМ ПРО-6

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция с MBBR технология - ПРЕМИУМ ПРО-6, гр. Варна.