гр. Пловдив, пречиствателна станция БИО – 6 + резервоар с помпа за пречистена вода

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО-6 + резервоар с помпа за пречистена вода, гр. Пловдив.