к.к. Цигов чарк, пречиствателна станция БИО-10

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО-10, к.к. Цигов чарк, язовир Батак.