с. Сейковци, пречиствателна станция БИО-6

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО-6, с. Сейковци, общ. Габрово.