с. Белащица, пречиствателна станция БИО-10

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО-10, с. Белащица, обл. Пловдив.