с. Рельово, пречиствателна станция ПРЕМИУМ ПРО-6 + дренажен резервоар

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция с MBBR технология - ПРЕМИУМ ПРО-6 + дренажен резервоар, с. Рельово, обл. Самоков