с. Николово, пречиствателна станция БИО-6

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя пречиствателни станции БИО-6, с. Николово, обл. Русе.