с. Бойково, пречиствателна станция БИО-20

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО-20, с. Бойково, обл. Пловдив.