с. Лютиброд, пречиствателна станция БИО-6 MBBR

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО-6 MBBR, с. Лютиброд, обл. Враца.