гр. Асеновград пречиствателна станция БИО-300, обект „одело Фарба“

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО-300 гр. Асеновград.