гр. Варна, пречиствателна станция БИО – 6

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО – 6, гр. Варна.