гр. Елена, пречиствателна станция БИО-15 и резервоар за вода

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО-15, и резервоар за вода , гр. Елена.