гр. Карлово, каломаслоуловител с филтрираща система

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на каломаслоуловител с филтрираща система, гр. Карлово.