гр. Лом, пречиствателна станция БИО – 12

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО – 12, гр. Лом.