гр. Пловдив, пречиствателна станция БИО-12 + резервоар

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО-12 + резервоар 5м³, гр. Пловдив.