гр. Пловдив, пречиствателна станция БИО-25

Доставка и монтаж на пречиствателна станция БИО-25, гр. Пловдив.