гр. Русе, пречиствателна станция БИО-80

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО-80, гр. Русе.