гр. Самоков, местност Мечката, пречиствателна станция БИО-6

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО-6, гр. Самоков, местност Мечката.