гр. Сливен, пречиствателна станция БИО-6N

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО-6N, гр. Сливен.