гр. София, пречиствателна станция БИО-100 + UV лампа

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО-100 + UV лампа, гр. София.