гр. София, пречиствателна станция БИО – 10

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО – 10, гр. София.